Σχετικά με το έργο

Κύριος στόχος της προτεινόμενης επένδυσης είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του ψυκτικού εξοπλισμού και συνεπώς του ενεργειακού αποτυπώματος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, μέσω της εφαρμογής στρατηγικών ελέγχου της θερμοκρασίας λειτουργίας των ψυκτικών τους θαλάμων. Η μείωση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα περιορίσει την εκπομπή αερίων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ικανοποιώντας μια από τις βασικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά και της κλιματικής αλλαγής γενικότερα.

Μάθετε Περισσότερα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Για τον ακριβέστερο προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης, το σύστημα θα δοκιμαστεί εκτός από το εργαστήριο και σε πιλοτικές εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες σε περιβάλλον συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Το προτεινόμενο σύστημα SmartFridge αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που θα μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε οποιοδήποτε υφιστάμενο ή νέο ψυκτικό θάλαμο με ελάχιστες παρεμβάσεις και μικρό κόστος. Απόκτηση βασικής γνώσης για τους διάφορους τύπους ρύπων, τα επίπεδά τους στην ατμόσφαιρα και τη διασύνδεσή τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης θα δημιουργήσει μεγάλες εμπορικές προοπτικές για το παραχθέν προϊόν και συνεπώς οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Ομάδα

Image
Image

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ

Εγγραφείτε στο newsletter μας σήμερα και λαμβάνετε όλα τα νέα μας απευθείας στα εισερχόμενά σας!